மஸ்ஜித்கள்

Download

Ash Sheikh NasarRahmani

Grand Mosque - Puttalam
2018-04-06
Length: 52:28
Size: 12.01MB
மஸ்ஜிதுகளில் ஷிர்க் இடம்பெறுவதை அல்லாஹ் விரும்பமாட்டான்


மஸ்ஜிதுகளில் ஷிர்க் இடம்பெறுவதை அல்லாஹ் விரும்பமாட்டான்