முஸ்லிம்களின் பொருளாதாரம் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கின்றது

Download

Ash Sheikh IhthisamInami

Grand Mosque - Puttalam
2018-04-13
Length: 56:48
Size: 13MB
நாம் சோதனைக்கள்ளாக்கப்படும் போது நமக்கும் அல்லாஹ்வுக்குமிடயைிலான தொடர்பில் என்ன குறை உள்ளது என்பதனை மீள்பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்


நாம் சோதனைக்கள்ளாக்கப்படும் போது நமக்கும் அல்லாஹ்வுக்குமிடயைிலான தொடர்பில் என்ன குறை உள்ளது என்பதனை மீள்பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்