போதைப்பொருள் பாவனை

Download

Ash Sheikh NasarRahmani

Grand Mosque - Puttalam
2018-05-04
Length: 65:19
Size: 14.95MB
போதைப்பொருளை ஒழிக்க வேண்டுமானால், அதிகாரிகளைக் கேள்வி கேட்க்கும் சிவில் சமூகம் ஒன்று உருவாக வேண்டும்


போதைப்பொருளை ஒழிக்க வேண்டுமானால், அதிகாரிகளைக் கேள்வி கேட்க்கும் சிவில் சமூகம் ஒன்று உருவாக வேண்டும்