மஸ்ஜிதுன் நபவி எப்படி ஒரு பன்முகப் பங்களிப்பை வழங்கியதோ அவ்வாறே முஹையதீன் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் செயல

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2012-06-22
Length: 21:08
Size: 9.68MB
அல்லாஹ்வின் தூதருடைய மஸ்ஜிதுன் நபவி எப்படி ஒரு பன்முகப் பங்களிப்பை வழங்கியதோ அத்தகைய பணியை இந்த முஹையதீன் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் முன்னெடுக்கின்றது......