இஸ்லாத்தில் உரிமைகளும் பொறுப்புகளும்

Download

Ash Sheikh Yoosuf MufthiBinnoori

Grand Mosque - Puttalam
2011-12-10
Length: 00:00
Size: 0MB
ஒவ்வொருவரும் தமது உரிமைகளைப்பற்றி பேசுகின்றனர் ஆனால் அவர்களது கடமைகளை மறந்துவிடுகின்றனர்


ஒவ்வொருவரும் தமது உரிமைகளைப்பற்றி பேசுகின்றனர் ஆனால் அவர்களது கடமைகளை மறந்துவிடுகின்றனர்