அல்லாஹு தாலாவின் அமானிதம்

Download

Ash Sheikh AbdullahQasimi

Grand Mosque - Puttalam
2011-12-16
Length: 48:06
Size: 44.04MB
யார் அல்லாஹ்வின் அமானிதத்தை சரியாக நிறைவேற்றியவர்களுக்கு அல்லாஹ் கிருபை செய்கின்றான்


யார் அல்லாஹ்வின் அமானிதத்தை சரியாக நிறைவேற்றியவர்களுக்கு அல்லாஹ் கிருபை செய்கின்றான்