நாம் எதிர்பார்த்திருக்கும் உன்னதாமான விருந்தாளி

Download

Ash Sheikh AbdullahQasimi

Grand Mosque - Puttalam
2014-05-30
Length: 39:50
Size: 9.12MB
கண்ணியமான ரமழானை வரவேற்பதற்கு தயாராவோம் ஷஹ்பானிலும் அதிகமாக நோன்பு நோற்போம்.....


கண்ணியமான ரமழானை வரவேற்பதற்கு தயாராவோம் ஷஹ்பானிலும் அதிகமாக நோன்பு நோற்போம்.....